افزایش قد (@afzayeshee__ghaad)

Nov 2019

ممنون از این همه انرژی مثبت 👌😍 افزایش قد ۴ سانتی بعد از ۳ ماه و نیم انجام تمرینات تخصصی 🙏🏻

2 comments