افزایش قد (@afzayeshee__ghaad)

Oct 2019

. . افزایش قد ۴ سانتیه دوست و‌همراه عزیز ❤️👏🙏🏻. . گروھی فکر می‌کنند میزان رشد و افزایش قد، تنھا وابسته به وراثت است. اگرچه قد پدر و مادر و وراثت مھم ھستند، اما میزان رشد ھر فرد و بلندی قد او در نھایت حاصل کنش متقابل میان وراثت و محیط است. عوامل محیطی موثر بر اندازه قد عبارتند از: بیماری، استرس، تغذیه، ورزش و میزان خواب؛ که درجه اھمیت ھر یک از این عوامل نباید نادیده گرفته شود، چرا که به اندازه وراثت قابل توجه ھستند. ✅ اگر شما هم در نوجوانی به یکی از دلایل بالا کوتاه قد مانده‌اید دیگر نگران نباشید، با پکیج تخصصی ما می‌توانید در هر سنی به افزایش قد چشم‌گیری برسید. جهت مشاوره و خرید پکیج تخصصی افزایش قد 👇🏽

1 comments