حسن صفرپور ۱۳۶۵/۰۵/۲۵ @hasansafarpor1365

👑👑👑هرگز زانو نخواهم زد حتی اگر سقف آسمان کوتاهتر از قامتم گردد👑👑👑 پسرم دنیام دنیام پسرم (Mordad ) Tehran

791 Followers 999 Following 158 Posts