🇮🇷دل نیــــــــا امانــــــی🇮🇷 @amanidelnia

چشم بد دور که هم جانی و هم جانان 💍♥ ...Kurdish girl...👩 Esfand🌙 Teh 💒 ❤Perspolis❤

8.0k Followers 1.1k Following 56 Posts