سیدمهدی نژند @seyed_mahdi_nazhand_

دارنده دان 8 جهانی ریاست وبنیانگذار هاپکیدو Global hapkido foundetion در جهان

159 Followers 78 Following 4 Posts

159 Followers

78 Following