رسول گنجعلی @rasoul.ganjali

اول اسفند ۵۷ سرمایه هر دلی حرفهایی است که برای نگفتن دارد !!!!

271 Followers 254 Following 18 Posts

189 Followers