رسول گنجعلی @rasoul.ganjali

اول اسفند ۵۷ سرمایه هر دلی حرفهایی است که برای نگفتن دارد !!!!

279 Followers 241 Following 18 Posts

191 Followers