سازمان ٣٠٨١ بيمه نوين (@novin3081)

October 2018

یکی از مزایای خاص #بیمه_عمر نوین اینه که اگه قبل از زمان مشخص شده، قسط‌تون رو پرداخت کنین، سود روزشمار بهتون پرداخت میشه و در نهایت سرمایه بیمه‌نامه‌تون افزایش پیدا می‌کنه. @novin3081

59 Likes

More Users