محبین حیران @mohebineheyran

بسم الله رحمن الرحیم جانشین خدا بر زمین در زندان اعمال ماست وقت آن رسیده تا او را از غربت در آوریم.

27.1k Followers 4.9k Following 99 Posts

199 Followers