🚩🚩🚩محمد شاملو🚩🚩🚩 @mohamad.shamlo

👑Mohamad.shamlo👑 کلاغ که اًدعاء عقاب در نمیاره 💪Karaj💪 20k⬆ 👊جنگجویه واقعی کسیه که از فرار هنگام جنگ بترسه👊 ترکم با افتخار🚩🚩🚩 Perspolis❤❤

13.2k Followers 4k Following 163 Posts

200 Followers