🚩 👑محمد شاملو👑 🚩 @mohamad.shamlo

👑Mohamad.shamlo👑 کلاغ که اًدعاء عقاب در نمیاره 💪Karaj💪 20k⬆ 👊جنگجویه واقعی کسیه که از فرار هنگام جنگ بترسه👊 ترکم با افتخار🚩🚩🚩 Perspolis❤❤

13.6k Followers 4.5k Following 164 Posts

193 Followers