نویسنده رمان @hashtomin_setareh

ناتوانی و معلولیت من خسته کننده هست ولی عشق تو در جانم معجزه کرد خدمت این خادم معلول را بپذیر یا ضامن آهو ان شاءالله تمام حاجت هاتون برآورده به خیر

1.5k Followers 205 Following 307 Posts

195 Followers