عموپورنگ|Dariush farzianilisar @dariushfarziaee

مجری تلویزیون و نویسنده کودک | actor and screenwriter for children . پشتیبانی و خدمات صفحه : @ali_pourmohamad

1.8m Followers 191 Following 2.9k Posts

200 Followers