جبران باخت های شمافقط باربات @bot_enfejar_crash

⭕ربات تشخیص ضریب از الگوهای ضریب انفجار💯 ⭕مطمعن باشید برای اثبات رباتمون با مدارک زیادی جلو میایم👌 @bot_enfejar_crasher 👈ایدی تلگرام دایرکت 📞

1.4k Followers 6.9k Following 21 Posts

198 Followers