@bita_jahanian_moshaver

هدف ما سلامتی و تناسب اندام شماست ✌✌✌✌✌برای شناسایی مزاج خود بر اساس طب سنتی به این ایدی پیام بدین Bita_salamati @ مشاوره برای دوستان همدانی حضوریه

18.4k Followers 134 Following 333 Posts