غزل و آوا @akramadeli4

خدایا به زندگی پر از صفا و محبت من و همسرم و دختران پاک تر از مهتابم خیر و برکت و دوام خوشی ها عنایت فرما

183 Followers 113 Following 84 Posts

183 Followers