غزل و آوا @akramadeli4

خدایا به زندگی پر از صفا و محبت من و همسرم و دختران پاک تر از مهتابم خیر و برکت و دوام خوشی ها عنایت فرما

72 Followers 36 Following 18 Posts

72 Followers

36 Following