تنها @afsos13623456

شده تا نیمه‌ ے شب در بزنی ، وا نڪنند؟ یا درے را شده با سر بزنی ، وا نڪنند.؟ پشت در بید بلرزی و به جایی برسی ڪه تهِ فاجعه پرپر بزنی، وا نڪنند...؟

921 Followers 2.8k Following 10 Posts

198 Followers