@afsane_fakori9494

برای تو برای چشمهایت.... برای من برای دردهایم.... برای ما،برای این همه تنهایی.... ای کاش خدا کاری کند.... دایرکت=بلاک🚫

18.5k Followers 1.3k Following 1.9k Posts

198 Followers