@afsane_fakori9494

برای تو برای چشمهایت.... برای من برای دردهایم.... برای ما،برای این همه تنهایی.... ای کاش خدا کاری کند.... دایرکت=بلاک🚫

24.8k Followers 1.4k Following 2k Posts

199 Followers