برای تو 💙 @_for_you_me

آدم دلتنگ چیزی ک هیچ وقت نداشته نمیشه 😞😴 •SANAM TERI KASAM •Urmiye 🏡 •KURD

10.1k Followers 6.1k Following 47 Posts